Hướng dẫn remote đề nổ từ xa trên XFORCE PREMIUM

Hướng dẫn Remote Đề nổ từ xa trên Mitsubishi XFORCE 2024
Các bước thao tác:
- B1: Bấm nút Stop - nháy đèn
- B2: Bấm nút Start - nháy đèn
- B3: Bấm giữ nút Engine - nháy 3 đèn
- B4: Bấm nút Start - khởi động xe

Video hướng dẫn chi tiết cách đề nổ từ xa trên XFORCE PREMIUM

Bình chọn tin tức

Bình chọn tin tức: (5.0 / 1 đánh giá)

Bình luận

Tin tức khác

Top

   (0)